İnovasyon, deneyimden doğar.

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

Mekanik Tesisat

Lotus Technic - Building Information Modelling

BIM kavramı, bir binanın fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital temsilidir. BIM süreçlerinin tasarım ve inşaat aşamasında daha fazla işgücü gerektirmesi rağmen, özellikle endüstriyel tesislerde işletme maliyetlerini azaltması nedeniyle bu kavramın kullanılması oldukça faydalıdır.

Sadece yeni yatırımlar için değil; mevcut tesislerin üç boyutlu modellerini oluşturarak sistemlerin doğru bir şekilde analiz edildiğinden emin oluruz ve bu sağlıklı verilere göre yatırım planlarınıza destek sağlarız.

Doğru boyutlarda modellemelerle ilgili yapılan işlerle ilgili olarak, atölyemizde hazırladığımız kaydırma üretimi ve prefabrik modüllerle tesisinizdeki yenileme sürelerini minimize ediyoruz.

BIM Nedir?

Bina Bilgi Modellemesi (BIM), inşa edilen bir varlık için bilgi oluşturma ve yönetme sürecinin bütünsel bir yaklaşımıdır. Akıllı bir model temelinde ve bir bulut platformu aracılığıyla etkinleştirilir.

BIM, yapılan bir varlığın yaşam döngüsü boyunca planlamadan tasarıma, inşaattan işletmeye kadar olan aşamalarda, yapısal ve çok disiplinli verileri entegre ederek varlığın dijital bir temsilini oluşturur.