BIM (BUİLDİNG INFORMATİON MODELİNG)

BIM (Building Information Modeling)
  • BIM konsepti, yapının fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital olarak temsil edilmesidir. BIM süreçlerinin işletilmesi, tasarım ve inşa aşamasında daha yoğun emek gerektirmesine karşın, işletme maliyetlerini azalttığı için, bu konseptin özellikle endüstriyel tesislerde kullanılması oldukça faydalı olacaktır.
  • Yalnız yeni yatırımlar için değil; mevcut tesislerin de üç boyutlu modellerini oluşturarak sistemlerin doğru analiz edilmesini sağlıyor ve bu sağlıklı verilere göre yatırım planlarınıza destek oluyoruz.
  • Doğru ölçülerle modellenmiş yapılardaki çalışmalarda, atölyemizde hazırladığımız ön imalat (prefabrication) ürünlerle, tesisiniz içindeki tadilat sürelerini en aza indiriyoruz.